EL CÀNTIC DELS CÀNTICS: UN POEMA D’AMOR [Curs 2019-20]