Teologia Feminista de la Trinitat [Curs 2014-15]

6a0120a610525c970c0133f1f9c372970b-800wi

En el decurs dels darrers trenta anys s’ha produït un renaixement  de la teologia trinitària que cerca d’aprofundir una imatge de Déu intrínsecament unida a la diversitat i a l’acció intradivina, i fins i tot a la noció d’esdevenir o de desenvolupament: té Déu un ‘cos’ després de la resurrecció de Crist que no tenia abans d’ella?; si és que sí, quina mena de cos és aquest i com es relaciona amb el nostre? El curs explorarà aquestes qüestions mitjançant la lectura de teòlogues feministes contemporànies com ara CatherineLaCugna, Mary Daly, Elizabeth Johnson, Sarah Coakley i Karen Baker-Fletcher, entre d’altres.

[Imatge – Autor: William Blake (1757-1827); poeta i pintor]

DATES – Curs 2014-15: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 04.X / 15.XI / 13.XII / 10.I / 07.II / 7.III / 18.IV / 16.V que finalment es farà a casa nostra, Monestir de Sant Benet de Montserrat, contràriament al que us vam dir inicialment/ 06.VI

LLOC – 

Monestir de Sant Benet de Montserrat
http://monestirsantbenetmontserrat.com
Telf. 93 835 00 78

HORARI – Tarda 15:00 / 17:30 distribuït de la següent manera:

  • 15:00-16:00 Classe
  • 16:00-17:00 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 17:00-17:30 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que es podrà pagar fraccionadament [04/X – 100€; 10/I – 100€; 18/IV – 100€], prèvia preinscripció de 50€ com s’indica a continuació.

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 50€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL 0081 – 5283 – 34 – 0001109114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte TF – T. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Anuncis