La Revolució, avui [Curs 2014-15]

Català RocaO per què Simone Weil va afirmar que la revolució és l’opi del poble?

L’objectiu del curs no és desautoritzar la noció de revolució sinó desmitificar-la de manera que serveixi d’esperó per a una acció social responsable. A partir del pensament de SimoneWeil, el curs analitzarà la necessitat d’una ruptura amb el sistema socioeconòmic i polític actual que demana ser contínuament actualitzada. Aquest pensament queda recollit en la frase: ‘farem la revolució i després, l’haurem de tornar a fer’. Analitzarem, entre altres: la crítica de Weil al marxisme, la crítica a la noció de dret i a la noció de persona, la seva anàlisi de la força com a contrària a la llibertat, la noció d’opressió per la funció i la noció d’arrelament en contrast amb els nacionalismes excloents.

[Drets d’imatge – Autor: F. Català-Roca. La gitaneta. Barcelona, c. 1953 © Fons Fotogràfic F. Català-Roca – Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.]

DATES – Curs 2014-15: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 04.X / 15.XI / 13.XII / 10.I / 07.II / 07.III / 18.IV / 16.V que finalment es farà a casa nostra, Monestir de Sant Benet de Montserrat, contràriament al que us vam dir inicialment / 06.VI

LLOC – 

Monestir de Sant Benet de Montserrat
http://monestirsantbenetmontserrat.com
Telf. 93 835 00 78

HORARI – Matí 10:30 / 13:00 distribuït de la següent manera: 

  • 10:30-11:30 Classe
  • 11:30-12:30 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 12:30-13:00 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que es podrà pagar fraccionadament [04/X – 100€; 10/I – 100€; 18/IV – 100€], prèvia preinscripció de 50€ com s’indica a continuació.

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 50€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL 0081 – 5283 – 34 – 0001109114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte SW – R. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Anuncis