Opinió de la Gna. Teresa Forcades en relació a la vacuna de la diftèria: